0533 727 33 25
Mansuroğlu mah. 288/4 sok. No:16 Park Office Kat:1 Daire:4 Bayraklı / İZMİR
info@psikologelifisik.com elif@psikologelifisik.com

Oyun Terapisi


 

Bir çocuk ancak oyun oynayabilirse tamamlanabilir. Oyun; çocuğun bilişsel, ince motor ve kaba motor gelişimini destekler, duygusal alanda gelişim göstermesini ve uygun biçimde sosyalleşmesini sağlar.

Oyun, çocukların kendilerini ifade ettiği sembolik dili ve dünyayla başa çıkma yöntemidir. Oyunu duyguların dışa vurumu olarak tanımlayan Freud, çocukların, oyun ortamında iç dünyalarını, duygularını açığa vurduklarını ve gerçek yaşamda başa çıkamadıkları olayları oyuna getirerek, bu olayların üstesinden geldiklerini söylemiştir.

Oyun terapisi;

 • Çocuğun yaşadığı deneyimler
 • Bu deneyimlere verdiği tepkiler
 • Bu deneyimler hakkında hissedilenler
 • Çocuğun dilekleri, istekleri, ihtiyaçları
 • Çocuğun benlik algısı hakkında bilgi verir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin Hedefleri

 • Duygularını daha iyi anlamaları
 • İhtiyaçlarının karşılanması için duygularını ifade etmeleri 
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi 
 • Sorunlu davranışların azalması 
 • Çatışmalarla başa çıkmayı ve seslerini duyurmaları 
 • Özgüvenlerinin artması
 • Öz kontrolün gelişimi